ua
ua ru en
0

Політика конфіденціальності

Політика конфіденційності

1. Визначення термінів.

Всі терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Політики та нею не визначені, тлумачаться відповідно до норм чинного законодавства України.


2. Цілі та порядок дії Політики.

Політика конфіденційності (надалі – Політика) націлена на публічне інформування Користувача Компанією про порядок збору, обробки, зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках Договору публічної оферти Terms of use (умови та правила користування) та є його невід’ємною частиною.

Компанія дотримується принципів конфіденційності й недоторканності персональних даних, що дозволяють ідентифікувати Користувача, а також іншої інформації, необхідної для користування та/або пов’язаної з використанням веб-сайту https://streetsport.ua та його електронними формами.

Компанія гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних Користувача, у тому числі при використанні веб-сайту https://streetsport.ua, формуванні заявки та/або замовлення, здійсненні оплати товару/послуг, тощо.

Акцептуючи Договір публічної оферти Terms of use (умови та правила користування), Користувач погоджується з усіма правилами та умовами цієї Політики.

Веб-сайт https://streetsport.ua може містити посилання на інші веб-сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей та допомагають Компанії найбільш повно розкрити інформацію або ілюструють розміщений матеріал. Той факт, що Компанія розміщує посилання на зовнішній ресурс, не означає, що остання повністю схвалює викладені там позиції або ідеї, а також не гарантує достовірності розміщеної там інформації. Ця Політика не поширюється на веб-сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на веб-сайті https://streetsport.ua.


3. Збір, використання персональних даних та мета їх обробки.

3.1. Погоджуючись з умовами цієї Політики та використовуючи електронні форми на сайті https://streetsport.ua Користувач:

3.2. Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме вчинення дій, передбачених Законом України «Про персональні дані», і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, а згода є конкретною та свідомою. Користувач надає Компанії право здійснювати наступні дії з персональними даними, що були отримані в результаті взаємодії між Користувачем та Компанією:

3.3. Персональні дані використовуються Компанією в цілях забезпечення надання якісних послуг (встановлення зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів; обробка заявок, тощо), забезпечення функціонування веб-сайту https://streetsport.ua, покращення клієнтського сервісу, e-mail маркетингу, аналізу трафіку на веб-сайті https://streetsport.ua (за допомогою cookies-файлів) та покращення роботи веб-сайту https://streetsport.ua відповідно та на виконання Законів України «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», інших норм чинного законодавства України та норм міжнародного права.

3.4. Персональні дані, які обробляє і зберігає Компанія, охоплюють ідентифікуючі особу данні та контактну інформацію, яка може надаватися Користувачем при відвідуванні сайту https://streetsport.ua та при користуванні розміщеними на сайті електронними формами (прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону, стать, адреса електронної пошти, тощо); інформація яка використовується для оплати товару/послуг, історія платежів, тощо.

3.5. Компанія має право збирати такі (але не виключно) персональні дані в процесі надання послуг:

3.6. Компанія може передавати інформацію, отриману від Користувача в рамках надання послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за укладеними між Компанією та Користувачем угодами.

3.7. Поширення Компанією персональних даних без згоди Користувача дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 

4. Автоматизований збір персональних даних

4.1. Компанія може збирати і отримувати додаткові дані та інформацію про Користувача під час користування веб-сайтом https://streetsport.ua, коли відбувається автоматизований збір інформації про обладнання, з якого Користувач відвідує                   веб-сайт, про програмне забезпечення, операційну систему, IP адресу, джерела посилань, переглянутих веб-сторінках, параметрах і налаштування інтернет-браузерів (User-agent), посиланнях, які Користувач використовував для доступу до веб-сайту, та інше. Такий автоматизований збір даних відбувається з метою налаштування зручності в роботі з веб-сайтом https://streetsport.ua та пропозицій для Користувача, а також для запобігання можливих випадків шахрайства.

4.2. Автоматизований збір деяких даних і застосування технології «Сookies» сприяє поліпшенню функціональних характеристик веб-сайту і розробці максимально зручних в користуванні сервісів, що сприяє оцінюванню проведених рекламних та маркетингових кампаній, а також пропонує інформацію, яка може бути для Користувача найбільш цікавою і корисною.

4.3. Для відмови від передачі «Сookies» на сторонній сервер, Користувач має перейти в налаштування свого браузера і заблокувати дані файли, встановивши відмітку у відповідному віконці, окрім того в налаштуваннях можна задати параметри, за яких система кожного разу повідомлятиме про відправку «Сookies». Проте в такому випадку деякі можливості сайту https://streetsport.ua можуть стати недоступними, або працювати неправильно.

4.4. Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, який необхідний виключно для надання послуг. У будь-якому випадку, коли запитується не обов'язкова до надання інформація, Користувачу буде повідомлено про це в момент збору такої інформації. Компанія  не збирає будь-яку інформацію, до збору якої законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні і світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, звинувачення в скоєнні злочину або засудження до кримінальної відповідальності, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя Користувача (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»), крім тієї, що визначена цією Політикою та чинним законодавством України.

4.5. На сайті  https://streetsport.ua Компанією використовуються служби третьої сторони для відстеження статистики відвідувань, отримання інформації про переходи за рекламними кампаніями та інше. За допомогою таких сервісів та інструментів Компанія має можливість збирати загальні статистичні дані про відвідування і ефективність сайту, а також ефективність рекламних кампаній.

 

5. Права та обов’язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.2. Користувач зобов’язаний:


6. Додаткова інформація

6.1. Вся Конфіденційна інформація, визначена цією Політикою, є і залишається виключною власністю Компанії.

6.2. Контент та будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на сайті https://streetsport.ua чи пов'язані з Послугами/Товаром, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам вебсайт є об'єктами інтелектуальної власності Компанії, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

6.3. При відвідуванні вебсайту https://streetsport.ua Користувач не отримує права ані на інтелектуальну власність Компанії, ані на сам вебсайт, ані на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів, фотографій, ідей тощо.

Компанія попереджає Користувачів, що будь-яке відтворення об’єктів інтелектуальної власності, використання Конфіденційної інформаціє Компанії є протиправним.

6.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на вебсайті https://streetsport.ua, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Користувача, без права поширювати контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

6.5. У випадку порушення Користувачем прав та законних інтересів Компанії, передбачених чинним законодавством та цією Політикою, Компанія залишає за собою право на судовий захист таких порушених прав та інтересів.

6.6. Компанія залишає за собою право змінювати, доповнювати та оновлювати цю Політику конфіденційності.

При внесенні змін до актуальної редакції цієї Політики, Компанія оприлюднює цю інформацію на вебсайті https://streetsport.ua та зазначає дату останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією.

 У випадку виникнення питань, зауважень, пропозицій щодо Політики конфіденційності, просимо Вас надсилати листи на електронну пошту admin@streetsport.ua